Quantcast
Channel: Můžeš.cz » hana-potmesilova
Viewing all articles
Browse latest Browse all 4

NFOZP

0
0

Praha, 22. června 2010; Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále NFOZP) na základě daru společnosti Marko – Bijou s. r. o. a daru výukových materiálů společnosti B. P. T. spol. s r. o. předal 21. června 2010 účelový, věcný dar v hodnotě 8 000,- Kč  Chráněným dílnám a Integračnímu centru Všeobecné fakultní nemocnic v Praze. Předání se za VFN zúčastnily Mgr. Stanislava Bačkovská z Psychiatrické kliniky VFN, Petra Pekařová, mluvčí VFN a za NFOZP paní Lenka Kohoutová, předsedkyně správní rady a poslankyně PSP ČR a Hana Potměšilová, ředitelka nadačního fondu.

 

Cílovou skupinou dílny a integračního centra jsou klienti Psychiatrické kliniky VFN se závažným duševním onemocněním, kteří jsou z důvodu zdravotního postižení znevýhodněni na trhu práce, nebo z trhu práce zcela vyřazení. Skupinu tvoří cca 3000  ambulantních a 1500 ústavních pacientů Psychiatrické kliniky. Jsou to osoby ohrožené závislostmi, osoby opouštějící ústavní péči, znevýhodněni na trhu práce z důvodu zdravotního postižení a duševního onemocnění, sociální situace, ztráty a absence pracovních návyků, dlouhodobě nezaměstnaní i dlouhodobě nemocní. Klíčové aktivity projektu tvoří přímé služby napomáhající integraci cílové skupiny do společnosti, a to především vytvořením chráněného pracoviště a integračního centra systematického a cíleného poradenství. Součástí projektu je i cílená komplexní pomoc mladým lidem (převážná část klientů) v jejich integraci do společnosti a na trh práce.

 

Více informací poskytne:

Hana Potměšilová, ředitelka NFOZP

e-mail: potmesilova@nfozp.cz, web: www.nfozp.cz

Příspěvek NFOZP pochází z Můžeš.cz


Viewing all articles
Browse latest Browse all 4

Latest Images